Арматура 32 (А-III) А500С ЗСМК L=12 м.

Категория: